Διαχείριση Οικονομικών

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Οικονομικών Στοιχείων Εκπαιδευτηρίου

 1. Κατηγοριοποίηση Διακανονισμών.
 2. Δημιουργία Τιμοκαταλόγου Υπηρεσιών Εκπαιδευτηρίου.
 3. Διακανονισμοί ανά μαθητή.
 4. Μαζική Δημιουργία Δόσεων Διακανονισμού.
 5. Δυνατότητα Έκπτωσης της συνολικής αξίας, ανά δόση και ποσοστιαία.
 6. Εκτύπωση Κάρτας Διδάκτρων.
 7. Ηλεκτρονική Ενημέρωση γονέων για τα Οικονομικά του μαθητή.
 8. Βιβλίο Εσόδων.
 9. Βιβλίο Εξόδων.
 10. Αναλυτική Κατάσταση Οφειλετών.
 11. Αναλυτική Κατάσταση Εισπράξεων.
 12. Κατηγοριοποίηση Εσόδων – Εξόδων.
 13. Αρχείο Προμηθευτών.
 14. Ομαδική Έκδοση Τιμολογίων - Αποδείξεων.
 15. Εκτύπωση Παραστατικών.
 16. Πολλαπλά πρότυπα εκτύπωσης παραστατικών.
 17. Online εξόφληση διδάκτρων και λοιπών χρεώσεων από τους γονείς.

Ηταν χρήσιμες οι πληροφορίες της σελίδας;
4Schools Logo