Προσιτό κόστος

Μια γνωστή τιμή για όλο το χρόνο, χωρίς κρυμμένα κόστη, που καλύπτει τη χρήση του λογισμικού, τη χρήση του κεντρικού εξοπλισμού υποδομής ο οποίος χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του λογισμικού, τις νέες εκδόσεις του λογισμικού, όλες τις διαχειριστικές εργασίες που απαιτούνται για τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος και φυσικά την πλήρη υποστήριξη των χρηστών.

4Schools Logo