Η ψηφιακή εκπαίδευση στη Γεννάδειο Σχολή στηρίζεται στο SIMPLE

Η Γεννάδειος Σχολή έχει ιδρυθεί το 1967 και βρίσκεται στον Άλιμο σε έκταση 9.000 m2. Στην αρχή λειτουργούσε μόνο Δημοτικό σχολείο και από το 1991 προστέθηκαν οι τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου.

η αποδοχή του συστήματος από τα παιδιά ήταν καθολική και η άποψη που έχουν σε θέματα χρήσης και δυνατοτήτων ιδιαίτερα ισχυρή και τεκμηριωμένη

Η Γεννάδειος Σχολή χρησιμοποιεί σε όλες τις βαθμίδες του σχολείου το SIMPLE το κορυφαίο, καθαρόαιμο διαδικτυακό περιβάλλον του ΕΠΑΦΟΥ για τα ιδιωτικά σχολεία. Με το SIMPLE καλύπτεται συνολικά η διαχείριση των ακαδημαϊκών, οικονομικών και επικοινωνιακών αναγκών των σχολείων της.

Ειδικά σε θέματα εκπαίδευσης το σχολείο αξιοποιεί στο έπακρο της πλατφόρμα και την ψηφιακή μάθηση: Όλο το εκπαιδευτικό υλικό του σχολείου βρίσκεται αναρτημένο στο SIMPLE, εξειδικευμένο για κάθε τμήμα και για κάθε μαθητή, οι φωτοτυπίες έχουν καταργηθεί και οι ασκήσεις και τα tests γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος MyExams που διαθέτει το SIMPLE.

Όπως σημείωσε ο δάσκαλος της τάξης κος Νίκος Φραγκιάς και αρχιτέκτονας αυτής της καινοτόμου δράσης «η αποδοχή του συστήματος από τα παιδιά ήταν καθολική και η άποψη που έχουν σε θέματα χρήσης και δυνατοτήτων ιδιαίτερα ισχυρή και τεκμηριωμένη».

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας

για να σας δώσουμε την αναλυτική μας προσφορά, αφού πρώτα μελετήσουμε τις ανάγκες σας και βρούμε τις ιδανικές επιλογές που ταιριάζουν στο δικό σας εκπαιδευτικό οργανισμό.
4Schools Logo