Εργασίες μαθητών

Αναθέσεις εργασιών σε μαθητές / Χρονοδιάγραμμα / Υποστηρικτικό υλικό / On-line παράδοση εργασίας.

  1. Αναθέσεις εργασιών μαζί με εκπαιδευτικό υλικό.
  2. Επιλογή μαθητών που θα βλέπουν την εργασία.
  3. Δυνατότητα <<ανεβάσματος>> αρχείου από την πλευρά του μαθητή.
  4. Δυνατότητα επικοινωνίας του καθηγητή με τους μαθητές στους οποίους έχει αναθέσει την εργασία μέσω ηλεκτρονικής συνομιλίας.